Supervision

Supervision tilbydes personale i vuggestuer, SFO, børnehaver og skoler, bo-institutioner, væresteder, klubber, sundhedspersonale / -ledere og kommunale sagsbehandlere. Desuden tilbyder jeg supervision til psykologer på vej mod autorisation.

Supervisionen kan eksempelvis omhandle pædagogisk praksis og -tiltag, pædagogisk tilgang til børn og unge med diagnoser, specielle opgaver, herunder skoleklasser/førskolegrupper, struktur på stuen/- i klasseværelset, aktuelle udfordringer, samarbejdet i personalegruppen samt udvikling af ansatte og leders kompetencer. Supervision til psykologer kan omhandle cases, udfordringer med videre.

Supervisionen kan være individuel eller i gruppe. Der kan arbejdes med reflekterende team, outside witness/bevidning, rollespil med videre.

Metoden aftales med den/dem, der modtager supervision.