Børne- og teenageproblemer

Børne- og teenageproblemer

Børns trivsel afhænger ofte af forældre, institutioner og skoler. Et barn kan mistrives, hvis nogle af instanserne ikke helt er der for barnet, ikke kan sætte sig i barnets sted eller ikke forstår barnet eller dets behov. Det kan der være
behov for hjælp til.

Samspillet mellem den voksne og barnet er vigtig for trivslen. Mistrivsel skyldes i mindre grad problemer/udfordringer ved barnet selv. Barnet kan naturligvis have nogen iboende udfordringer, som de voksne skal være særlig opmærksomme på og tage hensyn til. Det får man hjælp til her i klinikken.

Forældrene sidder med i konsultationen her under samtalerne. Et skolebarn og selv et børnehavebarn kan ofte redegøre for, hvad der er så udfordrende, at barnet ikke trives. Forældrene hjælper til med at fortælle om problemet.

Psykologen spørger ind til, hvad barnet synes er svært, det hele i forhold til barnets alder. Hvilke behov er betydningsfulde. Børn er glade for at blive set og hørt, ja – at blive taget seriøse.

Lidt efter lidt, som processen skrider frem, får barnet det bedre. Ofte er det i sig selv forløsende at fortælle om problemet.

Der kan være behov for, at forældrene tager kontakt til institution eller skole, for at få forståelse og støtte der til at komme videre. Samspillet i skole og institution mellem den voksne og barnet er vigtig for trivslen.

Ros og opmuntring er en effektiv måde at forstærke ønsket opførsel hos dit barn. Samtidig styrkes barnets selvtillid og selvfølelse.

Når det drejer sig om teenagere, anbefales forældre primært at være med i 1. session. Når teenageren selv vil tage ansvaret trækker forældrene sig naturligvis. Oftest er det vigtigt, forældrene er tæt med på sidelinjen og støtter teenageren.

I terapirummet skabes der et sikkert og fortroligt rum.

Kontakt mig i dag

Book en tid hos mig ved at kontakte mig på telefon (+45) 28 91 93 99 eller mail grethe.p.drejer@gmail.com. Har du spørgsmål er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Kontakt mig