Krise

Når livet udvikler sig i en retning, der er svær at håndtere, kan der opstå en krise. Krisen kan medføre en
belastningsreaktion. Reaktionen efter belastninger og kritiske hændelser medfører typisk nogle af følgende
symptomer: chok, uro, uvirkelighedsfornemmelse, forvirring, uoverskuelighed, ængstelighed,
anspændthed, vrede, irritabilitet, tristhed, skyld, skam, modløshed, meningsløshed, nedsat energi,
koncentrations- og hukommelsesbesvær, ændret appetit og nedsat lyst til aktiviteter man ellers finder
glæde ved eller følelsen af øget sårbarhed.
Mange oplever også en række fysiske symptomer som anspændthed, rastløshed, søvnløshed, kvalme,
hovedpine, ondt i maven med videre.