Profil

Min profil

Jeg er autoriseret psykolog, Cand. Pæd.Psyk., fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 2004. Jeg blev autoriseret i 2007.

Jeg har været privat praktiserende psykolog siden 2013.

Oprindelig er jeg uddannet pædagog, og jeg er eksamineret speciallærer vedrørende tale og høre. Mine uddannelser bidrager til mit brede erfaringsgrundlag.

Viden og erfaring

Som psykolog har jeg erfaring fra privat praksis og Sundhedsvæsenet. I min private praksis behandler jeg blandt andet stress, depression, angst, krise og parforholds problematikker. I Sundhedsvæsenet oparbejdede jeg en stor viden om konsekvenserne af stress, arbejdsskader, tinnitus og sygdom.

En personlig krise har afgørende indflydelse på personens liv og kan føre til dårlig trivsel, give uro og skabe frygt for fremtiden.

Som skolepsykolog i en Kommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning var målgruppen førskole- og skolebørn. Jeg har primært samarbejdet med forældre, børn/unge, lærere, pædagoger og ledere.

Jeg har deltaget i og bidraget til den kommunale tværfaglige indsats i PPR og med sagsbehandlere, UU-vejledere med flere.
Jeg har givet supervision til andre psykologer på vej mod autorisation samt til personale på skoler og i daginstitutioner.
I 8 år var jeg ansat på en offentlig Høreklinik, hvor jeg udviklede på behandlingen af de tinnitusramte.
Jeg holdt kurser for denne patientgruppe på en amtskommunal høreinstitution.
Jeg har arbejdet i en Folkeskole som Børnehaveklasseleder.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er medlem af Selvstændige Psykologers Sektion under Dansk Psykolog Forening.

Kontakt mig i dag

Du kan booke en tid enten ved at ringe til mig på telefon (+45) 28 91 93 99
Jeg træffes bedst mandag til torsdag kl. 8.30 – 9.00.
Hvis jeg ikke svarer, når du ringer, er der mulighed for at indtale en besked, og jeg ringer tilbage.
Du kan også skrive en mail til grethe.p.drejer@gmail.com.